ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


กิจกรรมนิสิต


บรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม"


บรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม" โดยคุณวัชรวิษย์ ทัศนเรืองรอง Director of Human Resource จาก The Westin Grande Sukhumvit Hotel นิสิตร่วมจัดทำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียน และเผยแพร่สู่สาธารณชน

วันที่ประกาศ : 2014-09-17 15:52:20

ผู้ประกาศ : อ.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

Download : เอกสารแนบ