ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และ สมเด็จพระอนุชา ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่ อำเภอบางเขน ทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว (ปัจจุบันคือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ อันเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายแห่งแผ่นดิน จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์สำคัญต่อวงการเกษตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์

วันที่ประกาศ : 2014-06-05 11:04:45

ผู้ประกาศ : นิลาลักษณ์ จันหาญ และ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

Download :