ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556


บัณฑิตสาขาการเดินทางและท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในการนี้ ภาควิชาศิลปาชีพได้จัดให้มีการถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณาจารย์ที่ด้านหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 15:04:58

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download :