ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


บทสัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาศิลปาชีพ ในนิตสาร BAREFOOT


คอลัมม์ BAREtalk TOURISM INDUSTRY TURNS TO BUSINESS จะว่าไปแล้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยนั้นได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ คือ ฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เรายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ในวันนี้ และที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในการฝึกฝน อบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทัดเทียมกับบุคลากรชาติอื่น ๆ เช่นเดียวกับ อาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กำลังจะปลุกปั้นเด็กไทยให้มีสมรรนะเทียบชั้นสากลมากยิ่งขึ้น .... อ่านบทสัมภาษณ์ต่อที่เอกสารแนบด้านล่าง

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 15:11:36

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : บทสัมภาษณ์ BAREtalk