ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


ภาควิชาศิลปาชีพ กองกิจการนิสิต และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) จัดกิจกรรม “ทำความรู้จักธุรกิจไมซ์ ปั้นเลือดใหม่เข้าสู่วงการ”


วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ร่วมกันจัดครงการฝึกอบรมเสริมทักษะงานอาชีพ รุ่นที่ 2 (Career Advisory) หัวข้อ “ทำความรู้จักธุรกิจไมซ์ ปั้นเลือดใหม่เข้าสู่วงการ” ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ประกาศ : 2014-05-07 15:58:22

ผู้ประกาศ : ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Download : สรุปผลการดำเนินโครงการ