ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้เป็นแนวทางสำหรับนักวิจัย ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ยึดถือประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของความเป็นนักวิจัยทีมีคุณภาพ รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ประกาศ : 2014-05-09 12:16:00

ผู้ประกาศ : สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

Download : จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ