ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


แผนยุทธศาสตร์ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะที่ 1 : พ.ศ. 2556 – 2560 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)

วันที่ประกาศ : 2014-05-12 09:32:25

ผู้ประกาศ :

Download : แผนยุทธศาสตร์ภาควิชาศิลปาชีพ