ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


ประชาสัมพันธ์


ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551


ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551

วันที่ประกาศ : 2014-05-14 11:06:47

ผู้ประกาศ :

Download : เอกสารแนบ