ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


คณาจารย์


อาจารย์นิลาลักษณ์ จันหาญ
ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
ติดต่อ
 • โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4606
 • อีเมล์ : fhumnlj@ku.ac.th
 • โทรสาร : 02-942-8073
คุณวุฒิ
 • MSc. Tourism management and Marketing (With Merit), Bournemouth University (United Kingdom)
 • BSc. Hospitality and Tourism Management (With Second Class Honour Upper division), University of Ulster (United Kingdom)
 • BA. International Hospitality and Tourism, Event Management (With second Class Honour Upper Division), HTMi Institute Switzerland
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • Tourism and Marketing
 • Food and Beverage management
 • Social Entrepreneurship in Tourism industry
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • 01390111 Tourism Industry อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • 01390345 Food & Beverage Service Operations & Management
 • 01390465 Health & Spa Tourism Planning & Development
 • 01390223 Organization of Outbound Tours
 • 01583321 Food & Beverage Service Management
 • 01583211 Tourism and Hospitality Industry
ผลงานวิจัย
หนังสือ-ตำรา
บทความวิชาการ-วิจัย
การบริการวิชาการ