ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการบัณฑิตยุคใหม่สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ และนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ : พ.ศ.2556

รายละเอียด : ผู้ดำเนินรายการ (ภาษาอังกฤษ)