ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


“Crisis management of Thailand tourism

สถานที่ : กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ :

รายละเอียด : วิทยากรพิเศษผู้บรรยายในหัวข้อ “Crisis management of Thailand tourism” (บรรยายด้วย ภาษาอังกฤษ) ให้แก่ผู้บริหารในคณะรัฐบาลของประเทศ Tajikistan