ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์

วันที่ : พ.ศ. 2552-2554

รายละเอียด : ตำแหน่งอาจารย์ผู้บรรยาย วิชามรดกไทย