ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


โครงการการจัดประชุมวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานวันเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 50 และ 51

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ : ( พ.ศ. 2555-2556)

รายละเอียด : ผู้ดำเนินรายการ