ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


อบรมเทคนิคการนำชมสำหรับอาสาสมัครนำชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สถานที่ : บ้านอัมพวารีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ : พ.ค. 2554

รายละเอียด :