ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


วิทยากรบรรยายเรื่อง" ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแบบลองสเตย์" แก่พนักงานบริษัทลองสเตย์ โปรเจคจำกัด

สถานที่ : บริษัทลองสเตย์ โปรเจคจำกัด

วันที่ :

รายละเอียด :