ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Career Sciences , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


วิทยากรบรรยายเรื่อง" ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแบบลองสเตย์" แก่พนักงานบริษัทลองสเตย์ โปรเจคจำกัด

สถานที่ : บริษัทลองสเตย์ โปรเจคจำกัด

วันที่ :

รายละเอียด :