ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Department of Tourism and Hospitality Industry , Faculty of Humanities , Kasetsart UniversitySocial Network


การบริการวิชาการ


a Research Evaluator in Relation to Tourism for Kasetsart University, Naresuan University, Bangkok University

สถานที่ : (1) Kasetsart University (2) Naresuan University (3) Bangkok University

วันที่ :

รายละเอียด :