นิสิตเก่าสัมพันธ์


นิสิตเก่าภาควิชาศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลากว่าสามทศวรรษ ปัจจุบัน นิสิตเก่าของภาควิชาศิลปาชีพได้เติบโตในเส้นทางอาชีพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขา อาทิ


ลิงค์เฟชบุ๊กกลุ่มเครือข่ายนิสิตเก่าภาควิชาศิลปาชีพ

งานคืนสู่เหย้านิสิตเก่าภาควิชาศิลปาชีพ