ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

นางสาวธัญลักษณ์​ ศิริอนันต์​มณี​ (พลอย)
ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4600
fhumwjs@ku.ac.th
02-942-8073

นางสาวธัญลักษณ์​ ศิริอนันต์​มณี​ (พลอย)

ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่บริหารธุรการภาควิชา
ความรับผิดชอบ
  • สนับสนุนการการศึกษาและธุรการทั่วไป